Οσίου Ιωάννου Ρώσου 43, Βασιλικό, Εύβοια
22210 51222
Αρτέμιδος 16, Αμάρυνθος, Εύβοια
22290 36422